تفصیل:

مولانا سلطان عزیز (عزیز) صیب (عزیز التفاسیر) د ۱۷ کلونو، ۴ میاشتو او اولس ورځو په دوران کی په پښتو ژبه تدوین او تیار کړیدی، الله تعالی څخه ورته د لوی اجر او برکت غوښتونکی یم.

تاریخ:

17-Mar-2018

کچه:

987 MB