تفصیل: تاریخ: کچه:
د ماشومانو ښایسته نومونه او ځوانونه ته ښکلی ادبي تخلصونه دلته کتلی شي 12-Aug-2019 9 MB
د کتاب برخي ښکته کړی
د برخي نوم کچه / ایمبي ښکته کړی
ښکلي_ ...9.7ښکته کړی