افغانستان او د وریښمو لاره

 • 329 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Aminullah Aminullah

ثبت شوی: 2020-08-13 07:06:46

تفصیل

Abnormal uterine bleeding

 • 995 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال:

ثبت شوی: 2020-05-04 12:43:38

تفصیل

د شعبان په مياشت کې رمضان د قضايي روژو نيول

 • 1327 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-13 06:24:01

تفصیل

د پاکستان د بورسونو نتیجه

 • 3075 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Atiqullah Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-04-11 11:00:07

تفصیل

شعبان د روژې مبارکې مياشت لپاره چمتوالى

 • 1188 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-08 06:03:07

تفصیل

د ولسمشر غني د واکمنۍ لاسته راوړنو ته لنډه کتنه

 • 1852 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-04-07 13:00:39

تفصیل

هغه لارې چارې چې دګناهونو نه په خوندیتوب کې مرسته کوي

 • 1459 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-03-28 06:15:46

تفصیل

ګناهونه ﺯيان او پايلې

 • 1436 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-03-27 14:19:38

تفصیل

کاتب پوهنتون

 • 1338 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-27 13:45:09

تفصیل

؟څنګه کولائ شم د وخت ضایع کولو عادت له مینځه یوسم

 • 1700 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ahmadzai Khan

ثبت شوی: 2019-03-27 08:23:34

تفصیل