د شعبان په مياشت کې رمضان د قضايي روژو نيول

 • 306 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-13 06:24:01

تفصیل

د پاکستان د بورسونو نتیجه

 • 1335 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Atiqullah Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-04-11 11:00:07

تفصیل

شعبان د روژې مبارکې مياشت لپاره چمتوالى

 • 211 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-04-08 06:03:07

تفصیل

د ولسمشر غني د واکمنۍ لاسته راوړنو ته لنډه کتنه

 • 387 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-04-07 13:00:39

تفصیل

هغه لارې چارې چې دګناهونو نه په خوندیتوب کې مرسته کوي

 • 263 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-03-28 06:15:46

تفصیل

ګناهونه ﺯيان او پايلې

 • 299 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Andyal Safi

ثبت شوی: 2019-03-27 14:19:38

تفصیل

کاتب پوهنتون

 • 271 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ab Ahmadzai

ثبت شوی: 2019-03-27 13:45:09

تفصیل

؟څنګه کولائ شم د وخت ضایع کولو عادت له مینځه یوسم

 • 198 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ahmadzai Khan

ثبت شوی: 2019-03-27 08:23:34

تفصیل

څنګه کولای شم چې له خپله وخته سمه ګټه واخلم؟

 • 217 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Ahmadzai Khan

ثبت شوی: 2019-03-26 23:37:30

تفصیل

سنګه کولای شو چې له انټرنیټ څخه پیسې وګټو

 • 422 کتل شوی
 • څرګندوني

لیکوال: Mirwais Mashal

ثبت شوی: 2019-03-26 03:13:07

تفصیل